File must exist and be placed inside the assets folder
13-03-2020

Measures related to Corona virus (COVID-19)

Dear all,

In order to avoid infection of the Corona virus, we kindly ask everybody who wants to visit the Vekoma locations only visit Vekoma if strictly necessary, otherwise decline or limit visiting.

Modern communication tools can be used to get in contact to each other.

We strive to ensure that you, as a highly valued customer, supplier, subcontractor etc. are not inconvenienced by these measures. If you do experience any inconvenience, we hope for your understanding. We would appreciate it if you would inform us then.

With regards to Vekoma Rides Parts & Service we do our utmost to provide the  best service despite a number of measures.

What does it mean to you:

  • We would like to ask you to place your orders, questions, complaints, etc. mainly by email.
  • We will send you a response as soon as possible.
  • We strive to use the delivery times that you have come to expect from us. We sometimes depend on multiple and external parties, so if there is a delay, we kindly ask for your understanding.
  • We remain available by phone. You can always contact your regular customer service engineer at the office or mobile.

If you have any questions, keep asking them, we are here for you!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om besmetting met het Corona-virus te voorkomen, verzoeken wij u Vekoma alleen te bezoeken indien strikt noodzakelijk, en anders het bezoek te weigeren of te beperken.

We streven ernaar dat u als zeer gewaardeerde klant, leverancier, subcontractor etc. geen overlast van deze maatregelen ondervindt. Mocht het zo zijn dat u toch enige overlast ondervindt, dan hopen wij op uw begrip. Wij zouden het dan op prijs stellen als u ons daarvan op de hoogte stelt.

Voor wat betreft Vekoma Rides Parts & Services doen we onze uiterste best om de service te blijven bieden ondanks een aantal maatregelen.

Wat betekent dit voor u:

  • Wij willen u vragen uw bestellingen, vragen, klachten etc. voornamelijk per mail te stellen.
  • Wij zullen u zo spoedig mogelijk een reactie sturen.
  • We streven ernaar om de levertermijnen te hanteren die u van ons gewend bent. We zijn soms afhankelijk van meerdere en externe partijen, stel er is vertraging hierdoor dan vragen hiervoor uw begrip.
  • Wij blijven telefonisch bereikbaar. U kunt uw vaste customer service engineer altijd op kantoor of mobiel benaderen.

Heeft u vragen, blijf ze stellen, wij staan klaar voor u!

 

Back to news